Uutiset

Arviointikysely varhaiskasvatuksen lasten huoltajille

 

 Hyvät huoltajat!

 Kehittäessämme toimintaamme Teidän mielipiteenne lapsenne hoitoa, kasvatusta ja opetusta koskevista asioista on meille hyvin tärkeä! Toteutamme 9.-22.4.2018 arviointikyselyn, johon toivomme Teidän vastaavan. Kyselyyn vastataan sähköisesti.

Varhaiskasvatus-/esiopetuspalveluiden käyttäjien kysely löytyy osoitteesta:

 www.kajaani.fi – Ajankohtaista – Arviointikysely varhaiskasvatuksen lasten huoltajille

Lisäksi saatte kyselyn linkin sähköpostiinne. Voitte vastata kyselyyn halutessanne myös päiväkodilla.

Sähköiset kyselyt avautuvat 9.4.2018 klo 8:00 ja sulkeutuvat 22.4.2018 klo 24:00.

Varhaiskasvatuksen/esiopetuksen arviointi on osa Kajaanin kaupungin arviointitoiminnan kokonaisuutta ja tärkeä osa varhaiskasvatuksen kehittämistoimintaa.

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne!

Yhteistyöterveisin,  

Sirpa Kemppainen

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja

QR-KOODI KYSELYYN LÖYTYY PÄIVÄKODIN ETEISEN SEINÄSTÄ!

 

   • Tekij: Maarit
  • Luotu: 06.04.2018, 10:33